İçtiğimiz suların ne kadar sağlı oldugunu anlamak için içilip içilmediğini anlamak için kullanılan suyun kullanılıp kullanılamayacaklarının önceden su test analiz ettirilerek saptanması gerektir.Laboratuvar analizleri sonunda uygun oldukları saptanan sular güvenle kullanılır. Suların içinde bulunan erimiş katı maddelerin nitelik ve niceliklerinin saptanmasının, içilen suyun devamlılığı yönünden önem taşıdığı, ayrıca suyun özelliklerinin bilinmesi ile de ilerde meydana gelebilecek problemlerin önlenebileceği unutulmamalıdır.

Yorum Bırakın