TDS ingilizce olan “”Total Dissolved Solids”” kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıdır. Yani kabaca dilimize çevirirsek toplam çözünmüş katı madde anlamına gelir. TDS ölçüm cihazı suyun içerisinde bulunan ve su molekülleri haricindeki katı maddelerin oranı hakkında genel bilgi verir. Bu maddeler genel olarak tuz, mineral, metal ve diğer çözünmüş katı maddelerdir.  Genellikle su arıtım işleri yapan kişi ve firmalar tarafından kullanılır.

TDS ölçümü için kullanılan cihazlar ölçüm yapılmak istenen suya batırılır. Bu cihazların suya batan ucunda iki metal parça bulunur. Bu metal parçalar arasında bir elektrik akımı ortaya çıkar. Bu akım suyun iletkenliği hakkında oransal bir bilgi verir. Eğer suyun  içerisindeki toplam çözünmüş katı madde fazla ise TDS oranı fazla çıkar, eğer az ise düşük çıkar. Yapılan test bir uzmanlık gerektirmez ve oldukça kısa sürer.

TDS Ölçümü İle Suyun Kalite Değeri Arasındaki İlişki

TDS ölçümü için aşağıda fikir vermesi için bir tablo gösterelim:

TDS Değeri            Su Çeşidi                      Su Sınıfı

0-17                             Yumuşak Su                   1. Sınıf Su

17-60                          Az Sert Su                        1. Sınıf Su

60-120                        Orta Sert Su                   2.Sınıf Su(Şebeke Suyu)

120-180                     Sert Su                              3.Sınıf Su(İçilmez Su)

180-300                   Çok Sert Su                        4.Sınıf Su(İçilmez Su)

300-1000                 İçilmez Su

1000-5000                Acı Su

5000-15000              Çok Acı Su

15000-30000           Tuzlu Su

30000- ve sonrası     Deniz Suyu

0-60 arası değer içilebilir ve kaynak suyu eş değerinde olan sudur. Fakat sadece bu rakamlara bakarak bir suyun sağlıklı olup olmadığı anlaşılmaz. Bu rakamlar, genellikle Membran filtrenin değişim zamanı hakkında, arıtma servisi sağlayan teknik elemanlar için yol gösterir.

TDS Ölçümü Değeri Nasıl Düşer

TDS ölçüm değeri, öncelikle suyu ne amaçla kullanacağınız açısından farklı anlamlara gelir. Eğer suyu içmek için kullanacaksanız kesinlikle 0-60 arasında bir değerde olması gerekir. Fakat eğer akvaryum balığı yetiştirecekseniz su  değeriniz farklı olabilir. TDS oranı arttıkça, suyun sertliği de artmaktadır. Bazı balıklar sert sularda yaşarken bazıları yumuşak suda hayatta kalır. Eğer bu suyu sanayide kullanacaksanız bu oran farklı değerde olması gerekir.

TDS ölçüm değerini düşürmek için bir arıtma cihazına ihtiyacınız var. Su arıtma cihazlarında kullanılan Membran filtrelerin zarlı yapısı suyun içerisindeki çözünmüş katı maddelerin arıtımı için idealdir. Sanayi arıtımında ise bu amaçla kum filtreleri kullanılmaktadır.

TDS Ölçümü Güvenilir Sonuçlar Verir mi?

Bir arıtma cihazının sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlamak için tek başına TDS ölçümü yeterli değildir. Aynı su farklı TDS cihazlarında farklı değerler verebilir. Bu cihazların hassaslık derecesi eşiğinden kaynaklanabilir. Ayrıca bir suyun sağlıklı olup olmadığı TDS değerinden anlaşılmaz. TDS su içerisindeki katı maddelerin iletkenliğini ölçebilirken, suya bulaşmış organikler hakında bilgi veremez.

Yorum Bırakın